วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

งานท่องเที่ยว

เลือกหัวข้อย่อย

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 1.31 MB. 11

แชร์ให้เพื่อน: