วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

งานประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว

เลือกหัวข้อย่อย

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 1.31 MB. 615

แชร์ให้เพื่อน: