วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 576 KB. 18
2 ลำดับที่ 1-100 510 KB. 23
3 ลำดับที่ 101-200 574 KB. 19
4 ลำดับที่ 201-300 558 KB. 17
5 ลำดับที่ 301-400 592 KB. 19
6 ลำดับที่ 401-500 592 KB. 18
7 ลำดับที่ 501-600 619 KB. 18
8 ลำดับที่ 601-700 537 KB. 18
9 ลำดับที่ 701-800 494 KB. 19
10 ลำดับที่ 801-900 484 KB. 18
11 ลำดับที่ 901-1,000 506 KB. 19
12 ลำดับที่ 1,001-1,100 526 KB. 18
13 ลำดับที่ 1,101-1,200 639 KB. 19
14 ลำดับที่ 1,201-1,300 695 KB. 18
15 ลำดับที่ 1,301-1,400 738 KB. 19
16 ลำดับที่ 1,401-1,500 516 KB. 19
17 ลำดับที่ 1,501-1,600 702 KB. 19
18 ลำดับที่ 1,601-1,700 612 KB. 19
19 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 66 KB. 19
20 ลำดับที่ 1,701-1,800 737 KB. 18
21 ลำดับที่ 1,801-1,900 1.17 MB. 18
22 ลำดับที่ 1,901-2,000 883 KB. 22
23 ลำดับที่ 2,001-2,100 1.07 MB. 50
24 ลำดับที่ 2,101-2,200 1.01 MB. 18
25 ลำดับที่ 2,201-2,300 858 KB. 17
26 ลำดับที่ 2,301-2,400 512 KB. 17
27 ลำดับที่ 2,401-2,500 798 KB. 18
28 ลำดับที่ 2,501-2,600 596 KB. 18
29 ลำดับที่ 2,601-2,700 617 KB. 19
30 ลำดับที่ 2,701-2,800 690 KB. 18
31 ลำดับที่ 2,801-2,900 792 KB. 19
32 ลำดับที่ 2,901-3,000 630 KB. 18
33 ลำดับที่ 3,001-3,100 608 KB. 19
34 ลำดับที่ 3,101-3,200 511 KB. 19
35 ลำดับที่ 3,201-3,300 602 KB. 18
36 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 557 KB. 18
37 ลำดับที่ 3,301-3,400 809 KB. 20
38 ลำดับที่ 3,401-3,474 599 KB. 19
39 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) 538 KB. 19
40 ลำดับที่ 3,475-3,610 1.20 MB. 24
41 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) 535 KB. 14
42 ลำดับที่ 3,611-3,797 714 KB. 15
43 ลำดับที่ 3798-3814 107 KB. 3

แชร์ให้เพื่อน: