วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชการ

เลือกหัวข้อย่อย

กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563

ขอขอบคุณ เพจ ดอกบัวใต้เสาชิงช้า

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 อนุมัติใช้ต่างกันอย่างไร 264 KB. 40
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2.22 MB. 38

แชร์ให้เพื่อน: