วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ เทศบาลตำบลสุเทพ

เลือกหัวข้อย่อย

ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสุเทพ รูปแบบออนไลน์


ขอความร่วมมือประเมินความพึงพอใจของท่าน โดย สแกน QR Code หรือ คลิ๊กปุ่ม ถัดไป ด้านล่างนี้

เพื่อนำข้อมูลการประเมินของท่าน ไปปรับปรุงแก้ไข ให้การบริการมีประสิทธิภาพต่อไป

แชร์ให้เพื่อน: