วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แนวทางการลงโทษทางวินัยของพนักงานเทศบาล(แผ่นพับ) 234 KB. 234
2 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1.10 MB. 53
3 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 59 KB. 45
4 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานชอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ครั้งที่ 2) 194 KB. 41
5 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 4.09 MB. 40
6 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 5.32 MB. 34
7 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 1.42 MB. 35
8 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 4.66 MB. 43
9 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 7.51 MB. 31

แชร์ให้เพื่อน: