วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

เอกสารดาวน์โหลดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แบบคำขอแจ้งจำหน่ายหรือสะสมอาหาร 188 KB. 173
2 แบบคำขอรับใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต 137 KB. 200
3 แบบฟอร์ม ฆ.ษ1 83 KB. 116
4 หนังสือมอบอำนาจ 41 KB. 153
5 ยาเสพติด 1 1.18 MB. 63
6 ยาเสพติด 2 1.05 MB. 46
7 ยาเสพติด 3 3.42 MB. 45
8 ยาเสพติด 4 1.38 MB. 56
9 ยาเสพติด 5 2.30 MB. 45
10 ยาเสพติด 6 7.82 MB. 48
11 ยาเสพติด 7 7.16 MB. 51

แชร์ให้เพื่อน: