วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เทศบาลตำบลสุเทพ

แชร์ให้เพื่อน: