วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ปก 112 KB. 21
2 คำนำ 26 KB. 23
3 สารบัญ 28 KB. 20
4 บทนำ 50 KB. 21
5 ส่วนที่ 1 121 KB. 24
6 ส่วนที่ 2 254 KB. 20
7 ส่วนที่ 3-1 163 KB. 25
8 ส่วนที่ 3-2 144 KB. 20
9 ประกาศเทศบาล รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 65 KB. 27
10 ผลการดำเนินงาน 2560 376 KB. 23
11 ผลการดำเนินงาน 2560 58 KB. 24
12 ผลการดำเนินงาน2560-2 58 KB. 25

แชร์ให้เพื่อน: