วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

แผนอัตรากำลัง

เลือกหัวข้อย่อย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 41.89 MB. 375
2 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ครั้งที่ 1 1.03 MB. 372

แชร์ให้เพื่อน: