วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

เลือกหัวข้อย่อย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 637 KB. 36
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) 328 KB. 7

แชร์ให้เพื่อน: