วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

การยื่นชำระภาษีผ่านธนาคาร

รับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อรับชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมท้องถิ่น

เลขที่บัญชี 521-0-64408-1


***** โอนแล้วโทรแจ้ง ฝ่ายพัฒนารายได้ 053-329251-2 ต่อ 121

***แจ้งยอดโอนทุกครั้งเมื่อทำการโอนชำระแล้ว

แชร์ให้เพื่อน: