วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

รายงานการประชุมพนักงาน

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานการประชุมปี 2562

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประจำเดือนเมษายน 2562 262 KB. 20
2 ประจำเดือนมีนาคม 2562 260 KB. 17
3 ประจำเดือนมกราคม 2562 339 KB. 13
4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 233 KB. 19
5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 288 KB. 22
6 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 246 KB. 12

แชร์ให้เพื่อน: