วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แนวทางการเขียนหนังสือติดต่อราชการ 210 KB. 1,525
2 คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 348 KB. 187
3 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 276 KB. 166
4 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ 7.51 MB. 794
5 คู่มือลงทะเบียนรับเบี้ย 1.20 MB. 166
6 แนวทางการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 436 KB. 8,010
7 เอกสารแนะนำเกี่ยวกับการชำระเงินค่าภาษี 7.27 MB. 249
8 แนวทางการใช้/การยืมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลสุเทพ 69 KB. 159
9 คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 420 KB. 339
10 คู่มือภาษี 4.58 MB. 137
11 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200ตารางเมตร 462 KB. 98
12 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200ตารางเมตร 462 KB. 100
13 คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ทต.สุเทพ 1.57 MB. 52
14 คู่มือการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ทต.สุเทพ 1.62 MB. 18

แชร์ให้เพื่อน: