วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

markerติดต่อเทศบาล

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


ติดต่อเทศบาลตำบลสุเทพ

สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน 

 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์: 053-329251-2

อีเมล: suthepcm@hotmail.com

แบบฟอร์มติดต่อเทศบาลตำบลสุเทพ