เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 41 คน
สถิติวันนี้ 311 คน
สถิติเดือนนี้ 26661 คน
สถิติปีนี้ 186259 คน
สถิติทั้งหมด 2567651 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
 
 
 
  นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
 
     คุยกับนายกเทศมนตรี
   แจ้งเรื่องร้องเรียน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้างรายวัน (กองการศึกษา)
[28 มิ.ย. 2561]
 
รับสมัครพนักงานเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน ประจำปี 2561
[19 มิ.ย. 2561]
 
 อ่านทั้งหมด
กิจกรรม
 
ทต.สุเทพ ร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสุเทพ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ และประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดช่างทอง ตำบลสุเทพ เมื่อ 16 กรกฎาคม 2561 [16 ก.ค. 2561]
 
นายก ทต.สุเทพ ร่วมประชุมคณะทำงานอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย เพื่อร่วมหาแนวทางการจัดระเบียบ ร้านค้าในชุมชนดอยสุเทพ
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมประชุมคณะทำงานอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมหาแนวทางการจัดระเบียบ ร้านค้าในชุมชนดอยสุเทพ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร [13 ก.ค. 2561]
 
 อ่านทั้งหมด
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสวนสุขภาพ หมู่ที่ ๓ บ้านกองบิน ๔๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[20 ก.ค. 2561]
 
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ บ้านร่ำเปิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[20 ก.ค. 2561]
 
 อ่านทั้งหมด
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
 
กำหนดวิธีขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 2560
[21 มี.ค. 2561]
 
ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่า รวมทั้งติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
[18 เม.ย. 2560]
 
 อ่านทั้งหมด
สถานที่ท่องเที่ยว
 
วัดผาลาด
วัดผาลาด (สกทาคามี)ประเภท    วัดราษฎร์นิกาย        เถรวาท มหานิกายที่ตั้ง        ๑๐๑ บ้านห้วยผาลาด หมู่ ๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่วัดผาลาด (สกทาคามี) สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้ากือนา เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเสี่ยงทายหาสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เมื่ออันเชิญพระธ...

 
 
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา


 
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
แจ้งไฟกิ่งเสีย ปชช.ในพื้น.. 02 ก.ค. 61[20:59] 21/1
ร้องเรียนการอนุญาตก่อสร้างอาคารพักอาศัยร.. TW 27 มิ.ย. 61[10:54] 40/1
กลุ่มงานเยาวชนเทศบาล นภัสลดา 18 มิ.ย. 61[10:52] 34/1
ขยะขิ้นใหญ่สามารถิ้งได้ที่ไหน เรนุกา 06 มิ.ย. 61[10:10] 42/0
หญ้าข้างทางรก ศิวดล 28 พ.ค. 61[22:07] 51/1
เรื่องเก็บขยะ PT 26 พ.ค. 61[18:39] 63/1
กลุ่มชมรมคนรักสุขภาพ รักสุขภาพ 26 พ.ค. 61[14:59] 60/2
ทำอย่างไรกับร้านมีดนตรีเสียงดัง วิทยา 15 พ.ค. 61[18:30] 64/2
ทำป้ายแจ้ง A 03 พ.ค. 61[16:16] 82/1
สิ่งก่อสร้างผิดกฏหมายระยะร่น 6 สมัคร ผูกพ.. 29 เม.ย. 61[18:47] 92/2
ตั้งกระทู้   อ่านทั้งหมด  
 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com