วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับบริการศูนย์ดำรงธรรม 1567

วันที่ 17 กันยายน 2557

อ่าน 14 ครั้ง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกห้วยแก้ว

วันที่ 10 กันยายน 2557

อ่าน 9 ครั้ง

หน่วยเทศบาลเคลื่อนที่

วันที่ 3 กันยายน 2557

อ่าน 10 ครั้ง