วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ฉีดฟรี ! วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วันที่ 21 กันยายน 2564

อ่าน 38 ครั้ง

เชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน

วันที่ 12 สิงหาคม 2564

อ่าน 41 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เรื่องการเก็บขยะ

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

อ่าน 44 ครั้ง