วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2551

อ่าน 10 ครั้ง

อบรมโปรแกรมการบริหารเว็บไซต์

วันที่ 28 มีนาคม 2551

อ่าน 12 ครั้ง

การเรียกบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง

วันที่ 21 มีนาคม 2551

อ่าน 13 ครั้ง