วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

อ่าน 12 ครั้ง

แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2560

อ่าน 8 ครั้ง

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2560

อ่าน 7 ครั้ง