เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 76 คน
สถิติวันนี้ 670 คน
สถิติเดือนนี้ 16391 คน
สถิติปีนี้ 150553 คน
สถิติทั้งหมด 2531945 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ "นักร้องรุ่นเก๋า ดาวค้างฟ้า" <10 พ.ย. 60>

10 พฤศจิกายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีเปิดการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ "นักร้องรุ่นเก๋า ดาวค้างฟ้า" โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการประกวดร้องเพลงในครั้งนี้มีทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ผู้สูงอายุชายประเภทเพลงเดี่ยว ผู้สูงอายุหญิงประเภทเพลงเดี่ยว และผู้สูงอายุประเภทเพลงคู่ จะจัดการแข่งขันทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน - ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลสุเทพ
นายกสุเทพร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบ 83 ปี พิธีลงจอบแรกการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ <09 พ.ย. 60>

9 พฤศจิกายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบ 83 ปี พิธีลงจอบแรกการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ โดยมี นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย
นายกสุเทพร่วมพิธียกเสาเอกอาคาร "โฮงหลวงข่วงครูบา" <08 พ.ย. 60>

8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธียกเสาเอกอาคาร "โฮงหลวงข่วงครูบา" โดยมี พระพรหมมงคล วิ. เป็นประธานพิธีสงฆ์ ณ มูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย
ลอยกระทงเทศบาลตำบลสุเทพ <03 พ.ย. 60>

3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมสืบสานประเพณี จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ภายในงานมีกิจกรรมรำวงย้อนยุค ฟ้อนเล็บ ประกวดกระทงเล็ก (กระทงใบตอง) และจุดบอกไฟดอกตามประเพณีล้านนา ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลสุเทพ ใกล้กับกาดม่วนใจ๋ สันลมจอย
ม้งดอยปุย และขุนช่างเคี่ยนร่วมกันเดินเท้าจากบ้านดอยปุย เพื่อไปร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ <26 ต.ค. 60>

26 ตุลาคม 2560 ประชาชนบ้านม้งดอยปุย และขุนช่างเคี่ยนหลายร้อยคน ร่วมกันเดินเท้า ออกจากบ้านดอยปุย เพื่อไปร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเมรุมาศจำลอง เพื่อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ซึ่งเริ่มออกเดินทางตั้งแต่ 6.00 น. ถึงบริเวณพิธี 13.00 น.
ทต.สุเทพ จัดโครงการศึกษาดูงานพร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)" <20 ต.ค. 60>

19 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการศึกษาดูงานพร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)" โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สท. ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ผู้แทนศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ ผู้แทนสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ผู้แทนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และคณะกรรมการหมู่บ้านสันลมจอย ร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้างอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
นายกสุเทพนำคณะผู้บริหาร สท.และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรทอง 9 ชั้น ขึ้นประดิษฐานเหนือพระเมรุมาศจำลอง <04 ต.ค. 60>

4 ตุลาคม 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรทอง 9 ชั้น หรือองค์นพปฏลสุวรรณฉัตร ขึ้นประดิษฐานเหนือพระเมรุมาศจำลอง เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับชาวเชียงใหม่ โดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ทต.สุเทพ มอบดอกดาวเรืองให้บ้านห้วยทราย และบ้านช่างทอง <03 ต.ค. 60>

3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบดอกดาวเรืองให้บ้านช่างทอง หมู่ที่ 7 และบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 15 โดยมีนายวนารักษ์ ทิพย์ชมพู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และนายเดช ทองคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 เป็นผู้รับมอบ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และประชาชนหมู่ที่ 7 และ 15 ร่วมกันปลูก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บ้านช่างทอง หมู่ที่ 7 และบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 15 ตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ มอบต้นดอกดาวเรืองให้โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ <03 ต.ค. 60>

3 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบดอกดาวเรืองให้โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ เพื่อใช้ปลูกบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อ โดยมี นายวัลลภ เครือกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพเป็นผู้รับมอบ
ทต.สุเทพ ร่วมกับวัดศรีโสดา และประชาชนหมู่ที่ 2 ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยรัชกาลที่ 9 <03 ต.ค. 60>

3 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับวัดศรีโสดา พระอารามหลวง และประชาชนบ้านห้วยแก้ว ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีสภาเด็กและเยาวชนตำบลสุเทพ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com