เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 133 คน
สถิติเดือนนี้ 10937 คน
สถิติปีนี้ 48637 คน
สถิติทั้งหมด 1616735 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ไผ่เขียว อุทัยธานี <09 ก.พ. 58>

9 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านสันลมจอย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว จังหวัดอุทัยธานี
ร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558 "วิถีไทย วิถีล้านนา แบ่งบานสู่อาเซียน" <07 ก.พ. 58>

7 กุมภาพันธ์ 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และกลุ่มแม่บ้านตำบลสุเทพ ร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558 "วิถีไทย วิถีล้านนา แบ่งบานสู่อาเซียน"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เด่นราษฎร์ จังหวัดร้อยเอ็ด <06 ก.พ. 58>

6 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับบ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ จังหวัดร้อยเอ็ด
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ตำบลสุขภาวะ" <06 ก.พ. 58>

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ตำบลสุขภาวะ" ณ ศิรินาถการ์เด้นท์ โดยมี พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด และอาจารย์ ดร.ภิญโญ นิลจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม
ร่วมพิธีเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกมณฑาธาร <06 ก.พ. 58>

นายกธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมสู่โลกกว้าง โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ <04 ก.พ. 58>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมเตรียมพร้อมสู่โลกกว้าง โดยนำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ไปเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2558
ต้อรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา <29 ม.ค. 58>

29 มกราคม 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.กระแสบน จังหวัดระยอง <29 ม.ค. 58>

29 มกราคม 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ
พาเด็กไปทัศนศึกษา ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ <28 ม.ค. 58>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลไปทัศนศึกษา ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) เมื่อ 28 มกราคม 2558
เวทีประชาคมเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาความร้อนของประชาชน <28 ม.ค. 58>

28 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ เวทีประชาคมเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63  


 
Copyright © 2008-2016 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com