เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 106 คน
สถิติเดือนนี้ 4076 คน
สถิติปีนี้ 106469 คน
สถิติทั้งหมด 1303378 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลละงู จังหวัดสตูล <01 พ.ค. 57>

วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลละงู จังหวัดสตูล นำโดย นายจำรัส อ่องสาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละงู พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานเรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)


รำลึกถึงวันเปิดถนนทางขึ้นดอยสุเทพครบรอบ 79 ปี <30 เม.ย. 57>

วันที่ 30 เมษายน 2557 พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารร่วมกับ เทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี แม่บ้านตำบลสุเทพพร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันจัดงานการรำลึกถึงวันเปิดถนนทางขึ้นดอยสุเทพครบรอบ 79 ปี ในการนี้มีพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โอกาสนี้ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้นั่งรถเปิดประทุนจากบริเวณอนุเสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยพร้อมทั้งอัญเชิญหุ่นรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยนั่งมาในรถเช่นเดียวกับวันเปิดถนนทางขึ้นดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2478 


อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน <29 เม.ย. 57>

วันที่ 29 เมษายน 2557 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ “อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน” เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานขั้นพื้นฐานตามความต้องการ เป็นครูเก่ง มีคุณภาพ โดย ฝ่ายบริหารการศึกษา ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ


โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเข้ารดน้ำดำหัวขอพรนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <28 เม.ย. 57>

วันที่ 28 เมษายน 2557 คุณวรรณวิภา เพชรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เข้ารดน้ำดำหัวขอพร นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ


ร่วมงานวันครอบครัวและดำหัวผู้อำนวยการการท่าอากาศยานเชียงใหม่ <25 เม.ย. 57>

วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพนำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานวันครอบครัวและดำหัว นาวาอากาศโท หลักชัย เฉลยปราชญ์ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝั่งตรงข้ามอาคารคลังสินค้า)


กลุ่มแม่บ้าน อสม. หมู่ที่ 4 และอาสาจราจรเทศบาลตำบลสุเทพ เข้ารดน้ำดำหัวขอพรนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <25 เม.ย. 57>

วันที่ 25 เมษายน 2557 กลุ่มแม่บ้าน อสม. หมู่ที่ 4 และอาสาจราจรเทศบาลตำบลสุเทพ เข้ารดน้ำดำหัวขอพรนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ


ประชุมปรึกษาเตรียมการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอย <25 เม.ย. 57>

วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมประชุมปรึกษาเตรียมการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอย วิสาขบูชา ณ วัดโลกโมฬี ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมวันฉัตรมงคล <25 เม.ย. 57>

วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 16.00 น. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดประชุมการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมวันฉัตรมงคล การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการเปิดทางขึ้นดอย และโครงการเตียวขึ้นดอย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร ผอ.พัน.อย.บน.41 <25 เม.ย. 57>

วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพนำโดย นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร น.อ.ณัฐพัชร์ หนองแสง ผอ.พัน.อย.บน.41 ณ ห้องประชุมกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41


ประเพณีสรงน้ำดำหัวผู้สูงอายุบ้านห้วยแก้ว <24 เม.ย. 57>

วันที่ 24 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพนำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมประเพณีสรงน้ำดำหัวผู้สูงอายุบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52  


 
Copyright © 2008-2015 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com