ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ของเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 516 คน
สถิติเดือนนี้ 19234 คน
สถิติปีนี้ 253715 คน
สถิติทั้งหมด 1091502 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ประเพณีรดน้ำดำหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ <16 เม.ย. 56>

วันที่ 16 เมษายน 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลพร้อมด้วยมวลชนตำบลสุเทพ เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ บ้านพักรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 


งานมุฑิตาจิตกำนันตำบลสุเทพ เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง <08 เม.ย. 56>

วันที่ 8 เมษายน 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว อดีตกำนันตำบลสุเทพ เนื่องในโอกาสหมดวาระและอำลาตำแหน่งกำนันตำบลสุเทพ พร้อมกันนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายโกมล ปานมา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ ตำบลสุเทพ โดยมีประชาชนบ้านอุโมงค์เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านอุโมงค์


งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดศรีโสดา พระอารามหลวง <06 เม.ย. 56>

วันที่ 6 เมษายน 2556 พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นประธานจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2556 โดยมีนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมงาน ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ 


งานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด <05 เม.ย. 56>

วันที่ 5 เมษายน 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อกิจการของสหกรณ์ฯ ซึ่งในอดีตนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์ฯขึ้นมา


งานเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพบ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 <04 เม.ย. 56>

วันที่ 4 เมษายน  2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพบ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 เพื่อเปิดบริการด้านสาธารณสุขให้กับหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนดอยสุเทพคือ บ้านดอยสุเทพ บ้านภูพิงค์ บ้านดอยปุย  โดยมีพระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานเจิมป้ายเพื่อความเป็นสิริมงคล  โอกาสนี้นางสุชีรา ธรรมณี ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยสุเทพ นายอำนวย เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยปุย นายสมเกียรติ เถื่อนรอด ผู้ใหญ่บ้านบ้านภูพิงค์ และประชาชนบ้านดอยสุเทพ บ้านดอยปุย  บ้านภูพิงค์ ได้ร่วมให้การต้อนรับ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดการจัดงาน “ ทรายคำไซเคิลครอส ครั้งทึ่ 5 ประจำปี 2556 ” <17 มี.ค. 56>

วันที่ 17 มีนาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดการจัดงาน “ ทรายคำไซเคิลครอส ครั้งทึ่ 5 ประจำปี 2556 ” จัดโดยชมรมมอเตอร์ไซค์วิบากตำบลสุเทพร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ ในการนี้ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว อดีตกำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมงาน ณ สนามกีฬามอเตอร์ครอส (ชั่วคราว) หมู่ที่ 4 บ้านทรายคำ 


นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีลำดับที่ 26 ของประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการจัดงาน “การแถลงผลงานตามนโยบายของ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และกลุ่มสุเทพพัฒนา” <16 มี.ค. 56>

วันที่ 16 มีนาคม 2556 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีลำดับที่ 26 ของประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการจัดงาน “การแถลงผลงานตามนโยบายของ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และกลุ่มสุเทพพัฒนา” พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานในรอบปีที่ผ่านมา โอกาสนี้ นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พล.ต.ต. กริช กิติลือ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดลำพูน พ.ต.อ.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล ผกก.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ ภายในงานมีการจัดแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสุเทพในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา มีการแสดงจากโรงเรียน หมู่บ้าน และวงดนตรีคณะเหิรฟ้าหน้าเลื่อม ได้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสำรวจเส้นทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและการป้องกันไฟป่า <07 มี.ค. 56>

วันที่ 7 มีนาคม 2556 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมสำรวจเส้นทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและการป้องกันไฟป่า ณ หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย ตำบลสุเทพ โอกาสนี้ นายอำนวย เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านดอยปุยพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมให้การต้อนรับ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบเงินช่วยเหลือและอุปกรณ์ยังชีพเบื้องต้นตลอดจนกระเบื้องมุงหลังคา ให้กับครอบครัวนายชาญไชย ชัยชนะประชาชนบ้านใหม่หลังมอ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย <04 มี.ค. 56>

วันที่ 4 มีนาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ มอบเงินช่วยเหลือและอุปกรณ์ยังชีพเบื้องต้นตลอดจนกระเบื้องมุงหลังคา ให้กับครอบครัวนายชาญไชย ชัยชนะ ประชาชนบ้านใหม่หลังมอ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 บริเวณซอย 7 บ้านใหม่หลังมอ หมู่ที่ 14 (ตรงข้ามประตูด้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ นายสง่า คำช่าง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ ได้ร่วมอำนวยการสั่งการควบคุมเพลิง ตลอดจนประสานหน่วยต่างๆจนกระทั่งเหตุการณ์ลุล่วงและควบคุมเพลิงได้จนสงบ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงานพิธีเปิดที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 (เชียงใหม่) และกองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว <02 มี.ค. 56>

วันที่ 2 มีนาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายธีระพันธ์ ชนะชัย  รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายพินธุ์ ตาสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานพิธีเปิดที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 (เชียงใหม่)  และกองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว  
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  


 
Copyright © 2008-2014 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com