ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ของเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 61 คน
สถิติเดือนนี้ 16625 คน
สถิติปีนี้ 227890 คน
สถิติทั้งหมด 1065677 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

กิจกรรม “ โรตารี่ 1 วันเพื่อสันติสุข ROTARY ONE DAY FOR PEACE ” <23 ก.พ. 56>

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงาน กิจกรรม “ โรตารี่ 1 วันเพื่อสันติสุข ROTARY ONE DAY FOR PEACE ” ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย ตำบลสุเทพ


รอง ผอ.อพท.DASTA เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านสันลมจอย <21 ก.พ. 56>

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 นางศิริกุล กสิวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพและ นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมพื้นที่
นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ แถลงผลการดำเนินงาน “โครงการบ้านอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน” ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับทราบ <19 ก.พ. 56>

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน มหกรรม “ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ประสบการณ์ที่ผ่านมา เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้างภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงานคืนคนดีสู่สังคม ตลอดจนแสดงผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมได้รับรู้และสร้างกระแสการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล โอกาสนี้ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้แถลงผลการดำเนินงาน “โครงการบ้านอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน” ในพื้นที่หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทราบ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


งานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี การปรับภูมิทัศน์ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย <17 ก.พ. 56>

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  คณะผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี การปรับภูมิทัศน์ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย บ้านห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ โอกาสนี้ นายจรัญ คำซอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว และประชาชนบ้านห้วยแก้วได้ร่วมให้การต้อนรับ


พิธีแสดงมุฑิตาจิตแด่ พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เนื่องในโอกาส พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม <15 ก.พ. 56>

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  คณะผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่ พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เนื่องในโอกาส พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โครงการอบรมดีเจเยาวชนบ้านอุ่นใจวัยใส ห่างไกลยาเสพติด <09 ก.พ. 56>

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงานโครงการอบรมดีเจเยาวชนบ้านอุ่นใจวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ร่วมกับวัดป่าแดงมหาวิหาร สถานีวิทยุชุมชน คลื่น 92.25 MHZ ระหว่างวันที่ 9- 10 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้เยาวชนในตำบลสุเทพ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม โดยมีทักษะเป็นนักประชาสัมพันธ์ในหอกระจายข่าวหมู่บ้านและสร้างเครือข่ายดีเจเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลสุเทพ 


เทศบาลตำบลสุเทพร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพและประกอบพิธีทางศาสนา นายอินทร์ ศิริสุภา บิดานายประยูร ศิริสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพเขต 2 <09 ก.พ. 56>

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  คณะผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานศพและประกอบพิธีทางศาสนา นายอินทร์ ศิริสุภา บิดานายประยูร ศิริสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต2 และประกอบพิธีฌาปณกิจ ณ สุสานบ้านสันลมจอย 


งาน “กีฬาสุขสันต์ เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 <08 ก.พ. 56>

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงาน “กีฬาสุขสันต์ เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ  โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจากโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพร่วมทำการแข่งขันได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยสุเทพโรงเรียนสังวาย์วิทยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ โรงเรียนบ้านห้วยทราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กและสร้างความสัมพันธ์ตลอดจนการปลูกฝังการกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมให้กับเด็กเล็ก โอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์ในการจัดงานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทนิ่มซี่เส็งจำกัด นักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะครูพละศึกษาจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ฯ


การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 <06 ก.พ. 56>

วันที่ 6 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. สภาเทศบาลตำบลสุเทพ ได้เปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ 


การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนแบบบูรณาการกองบิน <05 ก.พ. 56>

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมการประชุมติดต่อตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนแบบบูรณาการกองบิน ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  


 
Copyright © 2008-2014 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com