วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

**ประกาศด่วน** หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท

  • วันที่ 28 สิงหาคม 2562
  • อ่าน 329 ครั้ง

การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการ

ประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท รายละเอียดหนังสือตามภาพเอกสารแนบ

และสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือแจ้งการปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 6/2562

คลิ๊กลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดแบบหนังสือแจ้งการปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 6/2562

***** โดยให้ยื่นเทศบาลฯ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 *****

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: