วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านค้าร่วมลงทะเบียนโครงการชิมช้อปใช้

  • วันที่ 3 กันยายน 2562
  • อ่าน 390 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านค้าร่วมลงทะเบียนโครงการชิมช้อปใช้

โดยคลังจังหวัดเชียงใหม่ จะให้บริการรับสมัครในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2562

ในวันที่ 7 กันยายน ณ วัดโป่งน้อย

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ในลิงค์ที่แนบมานี้


รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้ 44 KB. 81

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: