วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

ทต.สุเทพฯ เปิดเวทีโครงการชุมชนตำบลสุเทพปลอดภัย ต้นกล้าสานสายใย สร้างวินัยจราจร ผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน

  • วันที่ 24 กันยายน 2562
  • อ่าน 154 ครั้ง

24 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรี จัดเวทีเปิดโครงการ ?ชุมชนตำบลสุเทพปลอดภัย ต้นกล้าสานสายใย สร้างวินัยจราจร? ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน โดยการสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้แนวคิด ?เริ่มที่แม่ แก้ที่พ่อ ก่อที่ลูก ปลูกที่ ครูอาจารย์? ด้วยการร่วมสอดส่องแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงทางถนนจากคนในชุมชน และจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็กนักเรียน ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรีพิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยนายแพทย์ธีรวุฒิ โกมุทบุตร หัวหน้าคณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร จังหวัดเชียงใหม่ และมีการทำข้อตกลงระหว่างเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพ 2 แห่ง โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ จำนวน 5 แห่ง กลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่ 14 แห่ง และภาคีเครือข่าย เพื่อขยายผลโครงการดังกล่าว โดยคาดหวังว่าเด็ก ผู้ปกครองและคนในชุมชน จะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถและถนนอย่างถูกต้อง และเกิดเป็นพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: