วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ Application Suthep Historical Site

  • วันที่ 27 กันยายน 2562
  • อ่าน 246 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ Application สำรวจ และเรียนรู้แหล่งศิลปกรรมที่งดงาม และมีชื่อเสียงที่สุด 4 แห่ง ในป่าอันร่มรื่น ณ เชิงดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม่ ที่ตั้งอยู่ในวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมที่มีอายุกว่า 500-700 ปี สามารถโหลดได้เฉพาะระบบ Android โดยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Application ?Suthep Historical Site? เพียบพร้อมไปด้วยสถาปัตยกรรม จิตรกรรมอันเก่าแก่ และพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดพบ สามารถชมได้ใน Application นี้เพียงแห่งเดียวอย่างครบครัน
1.พระธาตุเถรจันท์: เจดีย์ศิลปะล้านนาที่มีการขุดพบพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกซ่อนในส่วนยอดของเจดีย์หลายร้อยปี เพิ่งถูกค้นพบเป็นครั้งแรกชมภาพจำลอง 3 มิติของเจดีย์ครั้งสมบูรณ์ต่อหน้าท่านด้วยระบบ AR และการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยภาพจำลอง 3 มิติ
2. เจดีย์ประธาน: เจดีย์ยุคต้นของศิลปะล้านนาอันเก่าแก่ ท่านจะได้พบกับห้องลับที่ปิดตายภายในเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และชมจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ที่สุดในศิลปะล้านนาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในห้องลับของเจดีย์
3. อุโมงค์: พบกับโบราณสถานในรูปแบบอุโมงค์ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และชมการฟื้นคืนชีพของจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโมงค์ที่มีอายุกว่า 500 ปี ได้อย่างงดงามอีกครั้งในรูปแบบภาพจำลอง 3 มิติ
4. โบราณสถานร้างหน้าวัดอุโมงค์: พบกับโบราณสถานที่ค้นพบใหม่อันโดดเด่นที่สุด คือ อุโบสถเก่าแก่ ที่ได้รับการศึกษา และจำลองขึ้นในรูปแบบ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ให้เห็นถึงรูปแบบอุโบสถอันเก่าแก่ที่แทบจะไม่ปรากฏแล้วในปัจจุบัน
ทั้งหมดนี้ยังเชื่อมต่อกับระบบนำทางออนไลน์ที่จะนำทางท่านเข้าสู่แหล่งโบราณสถานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งข้อมูลออนไลน์ข้างต้นก็จะเชื่อมโยงไปสู่แหล่งสนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และสถานที่น่าสนใจใกล้เคียง

ดาวโหลดได้จาก Google Play ค้นหาคำว่า Doi Suthep historical site หรือ ดาวน์โหลดจาก QR CODE ภาพที่แนบมา


แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: