วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น พร้อมลงทะเบียนในเว็บไซต์

  • วันที่ 19 สิงหาคม 2562
  • อ่าน 322 ครั้ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น พร้อมลงทะเบียนในเว็บไซต์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น พร้อมลงทะเบียนในเว็บไซต์ 1.56 MB. 72

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: