วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

เปิดงานโครงการมหกรรม รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพประชาชนตำบลสุเทพประจำปี 2562

  • วันที่ 28 กันยายน 2562
  • อ่าน 238 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 นายธัญศักดิ์แสงศรีจันทร์นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานเปิดงานโครงการมหกรรม

รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพประชาชนตำบลสุเทพประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด? เรียนรู้อยู่ดีกินดีสุขภาพดีที่ตำบลสุเทพ? 

การดำเนินงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพทั้งนี้ได้รับเกียรติ

จากท่านบุญเลิศบูรณุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และคุณทัศนีย์บูรณุปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่

เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานครั้งนี้ด้วย

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: