วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับงานเพลงที่แจ้งจัดเก็บลิขสิทธิ์ซ้ำซ้อน

  • วันที่ 11 ตุลาคม 2562
  • อ่าน 388 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ทราบข้อมูลรายชื่อเพลงซ้ำซ้อน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงซ้ำซ้อน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมา

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: