วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

นายกสุเทพฯ เป็นประธานเปิดงาน Central Green Project ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ประจำปี ๒๕๖๒

  • วันที่ 24 ตุลาคม 2562
  • อ่าน 260 ครั้ง

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายธัญศักดิ์แสงศรีจันทร์นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานเปิดงาน? Central Green Project 

ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ประจำปี ๒๕๖๒? เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนและรณรงค์

ให้ทุกคนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม่แอร์พอร์ต

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอาทิเทศบาลตำบลสุเทพกองบิน ๔๑ การท่าอากาศยาน

เชียงใหม่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นและศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตโดยกองบิน ๔๑ 

ได้นำกำลังพลทหารกองประจำการจากกองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๔๑ จำนวน ๒๐ นาย 

ร่วมขุดลอกลำเหมืองเป็นระยะทางกว่า ๕ กิโลเมตรตั้งแต่วันที่ ๒๕-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ขอขอบคุณภาพ / ข่าวจากแผนกกิจการพลเรือนกองบังคับการกองบิน ๔๑

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: