วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในบ้านหลิ่งห้า ม.8

  • วันที่ 10 มกราคม 2563
  • อ่าน 165 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 900 KB. 74
2 เอกสารประกวดราคา 5.16 MB. 67
3 ราคากลาง 97 KB. 63
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง 1.88 MB. 60
5 ขอบเขตงาน 8.11 MB. 68
6 แบบแปลน 934 KB. 66

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: