วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในบ้านใหม่หลังมอ ม.14

  • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
  • อ่าน 173 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 887 KB. 78
2 เอกสารประกวดราคา 4.90 MB. 73
3 ตารางราคากลาง 1.89 MB. 79
4 ขอบเขตงาน (TOR) 8.01 MB. 101
5 แบบแปลน 1.01 MB. 68

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: