วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับกลุ่มอาคารเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
  • อ่าน 156 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 683 KB. 59
2 แบบแปลน 4.27 MB. 52
3 แบบรูปรายการ 1.84 MB. 65

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: