วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่4

  • วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
  • อ่าน 48 ครั้ง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่4 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตําบลสุเทพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: