วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornประกาศผู้ชนะ

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ฯ

  • วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
  • อ่าน 49 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 239 KB. 23
2 ยกเลิกการประกวดราคา 249 KB. 23

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: