วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2563

  • วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
  • อ่าน 54 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2563 1.46 MB. 20

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: