วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้านหลิ่งห้า ม.8

  • วันที่ 6 สิงหาคม 2563
  • อ่าน 44 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1.14 MB. 15
2 เอกสารประกวดราคา 6.49 MB. 12
3 ขอบเขตงาน (TOR) 6.89 MB. 23
4 แบบแปลน 1.03 MB. 17
5 ตารางราคากลาง 81 KB. 20
6 ราคากลาง 1.16 MB. 12

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: