วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornประกาศผู้ชนะ

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลสุเทพ ฯ

  • วันที่ 10 มิถุนายน 2564
  • อ่าน 37 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 144 KB. 19

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: