วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคเรื้อรังเชิงรุกในชุมชน ตำบลสุเทพ ประจำปี 2564

  • วันที่ 18 สิงหาคม 2564
  • อ่าน 39 ครั้ง

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพจะดำเนินโครงการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคเรื้อรังเชิงรุกในชุมชน ตำบลสุเทพ ประจำปี 2564 ขึ้นโดยจะมีการตรวจสุขภาพ ตรวจคัดกรองโรคเรื้องรัง สำหรับ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง อายุ 35 ปีขึ้นไปในพื้นที่ตำบลสุเทพ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีความเสี่ยงฯ ในพื้นที่ตำบลสุเทพ
ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ ตั้งแต่เวลา 07.30-10.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: