วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวตำบลสุเทพร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2564

  • วันที่ 2 กันยายน 2564
  • อ่าน 30 ครั้ง

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวตำบลสุเทพร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2564 โดยแบ่งเป็น 3 จุดบริการ ดังนี้ โรงเรียนห้วยทราย วัดโป่งน้อย และวัดป่าแดง โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ไว้บริการประชาชน เช่น บริการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า บริการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: