วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • วันที่ 6 กันยายน 2564
  • อ่าน 31 ครั้ง

ผลการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลสุเทพได้รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทโดดเด่น ที่เข้าสู่การประเมินในรอบสุดท้าย
???? ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนทุกท่าน ที่มีส่วนในการพัฒนาตำบลสุเทพ และเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ????????

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: