วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornข่าวกิจกรรม

ทต.สุเทพร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ที่ดูแลคนพิการ พร้อมมอบของใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัว ณ บ้านช่างทอง หมู่ที่ 7

  • วันที่ 17 กันยายน 2564
  • อ่าน 59 ครั้ง

วันศุกรที่ 17 กันยายน 2564 นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้มอบหมายให้คณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ที่ดูแลคนพิการ พร้อมมอบของใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัว ณ บ้านช่างทอง หมู่ที่ 7

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: