วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก

  • วันที่ 8 มีนาคม 2553
  • อ่าน 187 ครั้งประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ


เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์


โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

----------------------------------------

ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะประมูล จ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล .

พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างท่อระบายน้า ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า

440 เมตร พร้อมถนน คสล. ทับหลังท่อความยาวไม่น้อยกว่า 440 เมตร ตั้งแต่บริเวณปากทางเข้า

ด้านถนนเลียบคลองชลประทาน เข้าไปภายในหมู่บ้านรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน

ของเทศบาลตำบลสุเทพ งบประมาณ 2,333,000 บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน )

และมีราคากลาง เป็นเงิน 2,309,300 บาท (สองล้านสามแสนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)รายละเอียดตามรายละเอียดที่แนบมานี้


แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: