วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย

  • วันที่ 16 มีนาคม 2553
  • อ่าน 213 ครั้งประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านโป่ งน้อย


----------------------------------------


ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.

พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย มีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างท่อระบายน้า ขนาด Ø 1.20 เมตร พร้อมบ่อพักและถนน คสล.ทับหลังท่อ

ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 179 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก

และถนน คสล. ทับหลังท่อ ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 49 เมตร และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

ความยาวไม่น้อยกว่า 17 เมตร ตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าด้านถนนเลียบคลองชลประทานเข้าไป

ภายในหมู่บ้าน (หลังหอพักอัมรินทร์) หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน

ของเทศบาลตำบลสุเทพ งบประมาณ 1,570,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

และมีราคากลางเป็นเงิน 1,540,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)


รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก 163 KB. 78
2 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2553 190 KB. 81

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: