วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornประกาศราคากลาง/ร่างวิจารณ์

รับฟังร่างวิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (e-bidding) และร่างขอบเขตงาน(TOR) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • วันที่ 19 มิถุนายน 2566
  • อ่าน 141 ครั้ง

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือวิจารณ์ เกี่ยวกับร่างเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ เลขที่ 98 หมู่ 5 ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200 หรือทาง www.suthep.go.th หรือทางโทรสาร (053) 329251 - 2 ต่อ 106  หากท่านต้องการเสนอแนะ  วิจารณ์   หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่  www.gprocurement.go.th ตั้งแต่วันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2566

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ร่างประกาศ 254 KB. 45
2 ร่างเอกสารประกวดราคา 863 KB. 38
3 TOR 383 KB. 38
4 งวดงานงวดเงิน 228 KB. 38

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: