วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

  • วันที่ 21 มกราคม 2554
  • อ่าน 195 ครั้งประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง การขายพัสดุที่ชารุดและเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ


...........................................................................

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพจะทำการขายพัสดุที่ชฃำรุดและเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

โดยวิธีตกลงราคา จำนวน ๑ รายการ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามเอกสารที่ได้แนบมานี้

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 158 KB. 83

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: