วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาของเทศบาลตำบลสุเทพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  • วันที่ 2 มีนาคม 2554
  • อ่าน 225 ครั้งประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาของเทศบาลตำบลสุเทพ

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

----------------------------------------

ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา

ของเทศบาลตำบลสุเทพ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลสุเทพ

งบประมาณ ๔,๓๑๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

และมีราคากลางเป็นเงิน

๔,๓๑๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


>> รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมานี้ <<
แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: