วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  • วันที่ 29 เมษายน 2554
  • อ่าน 209 ครั้งประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

----------------------------------------

ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง

โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๘ โครงการ

ตามรายละเอียดเอกสารที่ได้แนบมานี้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: