วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่7 บ้านช่างทอง

  • วันที่ 12 กรกฎาคม 2555
  • อ่าน 194 ครั้ง

   ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีค่วามประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.และท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสายหลักบ้านช่างทองไปสุสานหมู่บ้าน ณ ทางแยกซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รายละเอียดการสอบราคา 337 KB. 67

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: