วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ (ครั้งที่ 2)

  • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
  • อ่าน 193 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ (ครั้งที่ 2) 109 KB. 70
2 ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง พร้อมถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒ ถัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอยปุย 340 KB. 70
3 ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำอ่างแฝด หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันลมจอย 224 KB. 65
4 ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.เริ่มจากบ้านเลขที่ ๔๑ เชื่อมต่อกับ รางระบายน้ำเดิมหน้าบ้านเลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันลมจอย 276 KB. 69
5 ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งน้อย 165 KB. 66
6 ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งน้อย 166 KB. 68

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: