วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง 6 โครงการ

  • วันที่ 6 มิถุนายน 2556
  • อ่าน 222 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน6 โครงการ 110 KB. 76
2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย5 หมู่ที่4 บ้านห้วยทราย 1.67 MB. 360
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซ.9 ม.4 บ้านห้วยทราย 1.75 MB. 78
4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ม.10 บ้านอุโมงค์ 1.61 MB. 154
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่14 บ้านใหม่หลังมอ 1.77 MB. 76
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย8 ถึง ลำเหมือง ม.14 บ้านใหม่หลังมอ 1.86 MB. 125
7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยข้างศาลา อสม. เชื่อมบ่อเดิม ม.14 บ้านใหม่หลังมอ 1.93 MB. 69

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: